Chytrý kamerový a senzorický systém

Logo5G5M
Městská policie Bílina v současnosti obsluhuje 56 venkovních kamer MKDS rozmístěných po celém městě. Dalších 6 pevných kamer je v budově radnice, 2 pevné na služebně městské policie a 5 v domech s pečovatelskou službou.
Na dalším rozšíření MKDS do exponovaných lokalit stále pracujeme.

Městská policie Bílina používá na základě ustanovení § 24b odst. 1, zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii přenosné automatické kamery, osobní minikamery a  kamery ve služebních vozidlech. Tyto kamery jsou používány na celém území města Bíliny a smluvních obcí.

V roce 2019 město nechalo zpracovat Strategii Smart City. V rámci této strategie bylo jedním z hlavních témat budoucího využití konceptu chytrých města oblast bezpečnosti. V návaznosti na tento dokument se město Bílina přihlásilo do soutěže 5G pro 5 měst s projektem 5G pro Bílinu, jehož hlavní aktivitou je chytrý kamerový a senzorický systém.

Chytrý kamerový a senzorický systém využívající 5G sítě má zajistit zvýšení bezpečnosti na veřejném prostranství města i uvnitř veřejných budov. Díky 5G technologii, která bude v rámci projektu MMR a MPO ve spolupráci se společností O2 ve městě v předstihu spuštěna, získá dosavadní městský kamerový systém zcela jiné parametry. 5G technologie umožní zejména sdílení většího objemu dat a jejich mnohem vyšší přenosovou rychlost nežli je tomu v současné době při využití LTE (4G) sítě. Po doplnění kamerového systému chytrými aplikacemi bude například schopný sám vyhodnotit nebezpečnou situaci a upozornit na ni, dále rozpoznat osoby, předměty či vozidla a mapovat jejich pohyb, to vše v reálném čase, s velmi kvalitním obrazem a možností zpětného přehrávání záběrů.

5G technologie chce Bílina prioritně využívat v oblasti bezpečnosti, ale v budoucnu mohou chytré softwary podávat informace o obsazenosti parkovacích míst, o aktuální dopravní situaci, dále by mohly počítat návštěvnost akcí a podobně. Partnerem města a poskytovatelem sítě je společnost O2, se kterou město velice dobře spolupracovalo na implementaci chytrých technologií již v minulosti.

Od poloviny roku 2021 probíhá pilotní ověřování tohoto v českém prostředí unikátního a pilotního projektu. 

Aktuální informace: 

Září 2021

  • vybavení služebních vozidel kamerami se záznamem a 5G hot-spotem pro osobní kamery strážníků pro přenos živého videa do operačního střediska

Prosinec 2021

  • předání do užívání 15 nových kamerových bodu (8x pevná kamera, 4 PTZ kamera, 3x PTZ termo kamera) a 9x v lokalitě Za Chlumem, 6x v lokalitě Teplické předměstí a 11 zvukových senzorů
  • dodání hardware pro online analytické funkce i pro zpětnou forenzní analýzu
  • testování prvního 5G průmyslového modemu v ostrém provozu

Leden 2022

  • ztrojnásobení kapacity datového úložiště pro záznamy z MKDS, které umožní ukládat záznamy z více kamer a ve vyšší kvalitě, která umožní kvalitnější vyhodnocování analytických funkcí

Plánováno
Únor 2022–květen 2022

  • postupné nasazení analytických funkcí, jejich testování a optimalizace
  • vypsání veřejné zakázky na servisní služby MKDS
  • vypsání veřejné zakázky na nový kamerový bod Radovesická
  • optimalizace datových přenosů
  • schůzka ohledně využívání analytických funkcí s PČR (březen)

Květen 2022

  • nasazeny analytické funkce na 12 kamerách

Listopad 2022

  • vysoutěženo 5 nových KB

Prosinec 2022 - Únor 2023

  • zprovozněno 5 nových KB - 2x Pivovarská, 2x Bílinská, 1x Mírová

Leden 2023

  • vysoutěženo 10 nových KB - KB Litoměřická, Kmochova, Čapkova, Radovesická, křižovatka Spojovací x Bořeňská, křižovatka Spojovací x 5.května, křižovatka Bořeňská x Jižní x Jenišovská x Mládežnická, křižovatka Břežánská x Důlní x Fišerova, křižovatka P. Bezruče x Alšova, Síbova

Další informace:

Webové stránky projektu 5G pro 5 měst

Informace o městě Bílina a projektu na webu projektu 5G5M

Analýza možností implementace 5G sítí ve městě Bílina

TZ Bílina je Smart 5G město, technologie pomohou zvýšit bezpečnost

TZ V Bílině byla spuštěna 5G síť, je k dispozici veřejnosti a pomůže zvýšit bezpečnost

Prezentace města Bílina a chytrého kamerového systému v rámci 19. Evropského týdne regionů (AJ)

ikona souboruNewsletter 5G5M vol. 7


load