Program pro řešení sociálně vyloučených lokalit v Bílině

Projekt Pod ochranou města byl vytvořen na základě obdobného projektu realizovaného ve Statutárním městě Most prostřednictvím Výboru pro mapování a eliminaci negativních jevů jako příklad dobré praxe. 

Návrh projektu byl připraven předsedou Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality (KpBaPK), Mgr. Bc. Josefem Veselým, a starostkou města Bílina, Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou. Na připomínkování projektu se podíleli členové Rady města Bílina, zástupci Městské policie Bílina a členové Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality.

„Hlavním cílem projektu je připravit soubor opatření a nástrojů, která pomohou zlepšit bezpečnost občanů města Bílina a pomohou omezit tzv. obchod s chudobou na území města a zajistí zlepšení soužití obyvatel zejména v sociálně vyloučených lokalitách.“

Cíle projektu:

• prostřednictvím souboru opatření a nástrojů zlepšit bezpečnost občanů města Bílina a omezit tzv. obchod s chudobou na území města, 
• zajistit zlepšení soužití obyvatel v sociálně vyloučených lokalitách i mimo ně, 
• eliminovat sociálně vyloučené lokality na území města Bílina, 
• navázat úzkou spolupráci mezi městem Bílina a předsedy Společenství vlastníků bytových jednotek, dále jen „SVJ“, a správci bytových domů při řešení nežádoucích jevů s nepřizpůsobivými občany, kterým soukromí majitelé bytových jednotek pronajímají volné bytové jednotky na území města Bíliny, kdy některé z těchto osob svým nevhodným chováním narušují běžný způsob života ostatních občanů, 
• posílit spolupráci mezi městem Bílina, městským úřadem v Bílině, příspěvkovými organizacemi města Bílina, SVJ, správci bytového fondu, majiteli  bytů, Úřadem práce ČR, Kontaktní pracoviště Teplice, Městskou policií Bílina, Policií ČR, poskytovateli sociálních služeb, zaměstnavateli ve městě a okolí, realitními kancelářemi, finančním úřadem, Krajskou hygienickou stanicí a případně dalšími organizacemi a firmami pro zajištění opatření v rámci projektu, aby došlo ke zlepšení sociální a bezpečnostní situace ve městě, k eliminaci sociálně vyloučených lokalit a ke zlepšení soužití občanů na území města, 
• využít veškeré možné legislativní nástroje jednotlivých výše uvedených aktérů k naplnění výše uvedených cílů.

Kroky k naplnění cílů: 

1. vybudování realizačního týmu projektu, 
2. zmapování situace na území města, 
3. zajištění souboru opatření pro naplnění projektu, 
4. výběr pilotní lokality/SVJ, 
5. vyhodnocení pilotního ověření, 
6. rozšíření programu na všechny sociálně vyloučené lokality a SVJ s problémovými nájemníky.
Vytvořeno 13.12.2021 13:45:17 | přečteno 388x | f.krejci
load