Opatření 6 – Dotované nájemné a memorandum o spolupráci v oblasti zajištění bydlení

Zapojení aktéři: 

• město Bílina,
• městský úřad v Bílině (ODaP, OSaVV, FO, OSVaZ),
• KPBaPK,
• předsedové SVJ/správci bytového domu,
• právní zástupce města,
• majitelé bytů, 
• zaměstnavatelé z města Bíliny a okolí,
• zájemci o bydlení.

Popis opatření:

 • Prázdné byty po problémových nájemnících je potřeba zaplnit osobami, které budou dodržovat pravidla, ideálně s vlastními příjmy.
• Při splnění předem daných podmínek bude novým nájemníkům poskytnuta dotace ve výši 2.000 Kč po dobu 24 měsíců.
• Podmínkami přiznání dotace bude podání žádosti o dotaci včetně doložení vlastního příjmu ze zaměstnání nebo podnikání delší než 12 měsíců, trvalého bydliště ve městě Bílina nebo mimo město Bílina delší než 12 měsíců; výjimku budou mít osoby pobírající důchod nebo studenti při doložení potvrzení o studiu.
• Město osloví zaměstnavatele z Bíliny a okolí s nabídkou poskytnutí zvýhodněného bydlení ve městě pro jejich stávající či nové zaměstnance. Se zaměstnavateli, kteří budou ochotni spolupracovat s městem, bude uzavřeno memorandum o poskytnutí vzájemné součinnosti v rámci projektu Pod ochranou města, program pro řešení sociálně vyloučených lokalit (viz Příloha 3).
• Cílem opatření je přilákat do města Bíliny nové lidi, zejména pak mladé lidi se středoškolským, nebo vysokoškolským vzděláním.

Vytvořeno 22.12.2021 11:13:31 | přečteno 124x | f.krejci
load