Odhad finančních nákladů a příjmů projektu

Personální náklady: 

• administrátor projektu – v rámci pilotního ověření 1. etapy DPČ ve výši max 10.000 Kč/měsíc, následně pokud bude třeba celý pracovní úvazek cca 30.000 Kč hrubého/měsíc na HPP, náklady zaměstnavatele 40.140 Kč/měsíc,
• odměny členům komise – nemělo by dojít k navýšení nákladů, KPBaPK se schází měsíčně a odměny jsou vypláceny za účast na jednání v daném měsíci. 

Další náklady:

• právní zástupci města – nelze předem odhadnout,
• spolupráce s realitními kancelářemi – nelze předem odhadnout,
• dotované nájemné pro nájemníky – při dotaci 2.000 Kč / 24 měsíců a odhadu např. 50-ti nových občanů/rodin budou náklady 2.400.000 Kč za 24 měsíců, tj. 1.200.000 Kč za rok,
• bezpečný příjem pro majitele bytů – lze pouze odhadnout, např. při nákladech bytu 5.000 Kč/měsíc by se jednalo o 15.000 Kč za první 3 měsíce a následně 15.000 Kč + 10 % zisku na další 3 měsíce. Za půl roku tedy cca 50.000 Kč za 1 byt. Při odhadu 20 bytů pronajatých městem ročně je náklad 1.000.000 Kč ročně. 

Příjmy města:

• místní poplatek z pobytu – nelze předem odhadnout

Náklady SVJ a majitelů ostatních bytů:

• profesionální předseda SVJ – nákup služby bude rozpočítáno mezi majitele bytů,
• soudní poplatky za podání žaloby na sjednání nápravy,
• soudní poplatky za podání žaloby za náhradu škody,
• náklady na právní služby v případě potřeby. 

Příjmy SVJ: 

• příjmy z přímé úhrady dávek od úřadu práce. 

Celkové odhadované náklady města jsou ročně v maximální výši cca 2.700.000 Kč

Vytvořeno 22.12.2021 11:38:08 | přečteno 135x | f.krejci
load