Depistáže

Od roku 2017 probíhají ve městě pravidelné depistáže (místní šetření) Odboru sociálních věcí a zdravotnictví (od 1.11.2021 Odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví) Městského úřadu Bílina. Pracovníci odboru v rámci depistáží spolupracují i s odborem stavebního úřadu a životního prostředí, městskou policií, úřadem práce v Teplicích, Krajskou hygienickou stanicí a dalšími relevantními orgány.

Sociální pracovníci města v rámci výkonu úřední činnosti provádí sociální šetření (depistáž), což je vědomé, cílené, včasné vyhledávání jedinců či skupin ohrožených sociálním vyloučením nebo jinou sociální událostí v jejich sociálním prostředí. Cílem sociálního šetření je podchytit problém v časném stádiu. Součástí depistáže je vyhledávání, evidence, následné odborné posouzení situace a návrh intervence. Provádí se formou místního šetření, na základě upozornění nebo jiného způsobu zjištění problémové situace. V rámci místního šetření se pak získávají informace a podklady pro další sociální práci, navazování kontaktů a eliminaci rizik s cílem plné integrace klienta.

Zastiženým osobám jsou předávány letáčky OSVaZ s kontakty na sociální pracovníky, nabízena spolupráce a poskytováno poradenství např. při řešení dluhové problematiky, výplaty dávek důchodového pojištění, dávky pomoci v hmotné nouzi, doprovod na úřady, pomoc se zajištěním různých druhů dokladů např. OP, průkaz pojištěnce, rodný list atd.


Vytvořeno 29.12.2021 14:50:58 | přečteno 799x | bartipanova
load