Mapa webu

Bílina bezpečné město - Úvodní strana
 Pod ochranou města
  Program pro řešení sociálně vyloučených lokalit v Bílině
  Realizační tým projektu
  Zmapování situace na území města
  Opatření 1 – Mapování lokality
  Opatření 2 – Memorandum o spolupráci s majiteli bytů
  Opatření 3 – Přímá úhrada dávek
  Opatření 4 – Poplatek z pobytu – Zákon č. 565/1990 Sb.
  Opatření 5 – Nespolupráce majitelů bytů
  Opatření 6 – Dotované nájemné a memorandum o spolupráci v oblasti zajištění bydlení
  Opatření 7 – Neodmítnutelná prostupná práce
  Opatření 8 - Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství dle OZV města Bíliny č. 2/2021
  Opatření 9 – Spolupráce s vlastníky bytových domů
  Opatření 10 – Návrh postupu pro SVJ, jak přimět vlastníka bytu hlásit skutečný počet ubyt. osob
  Manuál „Pod ochranou města“
  Výběr pilotní lokality/SVJ
  Vyhodnocení pilotního ověření
  Rozšíření programu na všechny sociálně vyloučené lokality a SVJ s problémovými nájemníky
  Odhad finančních nákladů a příjmů projektu
  Příloha č. 1 Memorandum o spolupráci (město a majitelé bytů)
  Příloha č. 2 Žádost o ustanovení zvláštního příjemce dávky příspěvku na bydlení
  Příloha č. 3 Memorandum o poskytnutí vzájemné součinnosti
 Program výkupu bytových domů
  Program výkupu bytových domů
 Chytrý kamerový a senzorický systém
  Analytické funkce
  Mapa kamer ve městě
  Seznam kamer ve městě
 Městská policie
  Aktuality
  O nás
  Mapa služebního obvodu
  Prevence kriminality
   Pojem \"prevence kriminality\".
   Struktura PK a úrovně preventivních aktivit.
   Projekty a aktivity PK.
  Praktické informace
   Údaje pro platbu pokut na místě nezaplacených
   Informace k odtaženým vozidlům
   Odkazy na užitečné stránky
  Volná místa
   Strážník městské policie
   Asistent prevence kriminality (APK)
   Projekt \"Senioři na přechodech\".
  Legislativa
   Obecně závazné vyhlášky a nařízení
   Zákony
  Útulek
  Kontakty
 Policie ČR
  Nábor
  Policie ČR - Územní odbor Teplice
   Zpravodajství
   Kontakty
  Policie ČR - Obvodní oddělení Bílina
   Kontakty
   Pohřešujeme - pátráme
 Jednotka sboru dobrovolných hasičů
  Hasební obvod
  Historie jednotky
  Fotogalerie
   Výjezdy
   Výcviky
   Technika
   Mládež
  Legislativa týkající se JPO
  Mládež
  Ohlášení pálení a ohňostrojů
  Technika
  Zásahy
  Kontakty
  Facebook
 Prevence kriminality
  Systém prevence kriminality
  Mapa kriminality
  Participující subjekty
  Související opatření
 Informace pro společenství vlastníků jednotek
  Doporučené postupy pro SVJ
  Kamerové systémy v bytových domech
  Vzor upozornění na kamerový systém v objektu
  Problematika výskytu štěnic
  Různé užitečné informace pro SVJ
  Užitečné odkazy pro SVJ
  Infoleták pro oznamovatele na MP Bílina
 Byty k pronájmu v rámci projektu Pod ochranou města
 Ostatní opatření
  Připojení města Bílina k výzvě starostů
  Pravidla pro oplocování bytových domů
  Depistáže
  Sborník příkladů dobré praxe v obcích Ústeckého kraje
  Legislativní návrhy města Bílina a ZŠ Za Chlumem pro změny v oblasti školství
  Forenzní identifikační značení
  Prohlášení o použití cookies a možnosti zamezení použití
  Zásady ochrany osobních údajů
load