Zmapování situace na území města

Ve městě se nachází 1 sociálně vyloučená lokalita rozdělená do 2 území. Jedná se o část města Teplické předměstí, s lokalitami Teplické předměstí a Sídliště Za Chlumem. Dále se ve městě nacházejí i další bytové domy s problematickými nájemníky a domy, kde je zvýšený výskyt sociálně závadového chování. Jedná se například o bytové domy na Pražském předměstí 1 (3 věžové domy v ul. Bezejmenná, Aléská a Fügnerova). 

Minimální výskyt sociálně závadového chování je v bytových domech v družstevním vlastnictví a v bytových domech na Pražském předměstí 2 a části bytových domů na Pražském předměstí 1 a na Újezdě. 

Počet bytových domů v SVL: 83 

Počet SVJ v SVL: 57 

Počet problémových bytových domů mimo SVL: 6 

Počet SVJ v bytových domech mimo SVL: 40 

Počet domů bez SVJ se správcem (např.: Sever plus): 28

Vytvořeno 15.11.2021 14:33:09 | přečteno 157x | f.krejci
load