Opatření 1 – Mapování lokality

Zapojení aktéři: 

• město Bílina,
• městský úřad v Bílině (OSaVV, ONI),
• KPBaPK, • Městská policie Bílina,
• Policie ČR,
• Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště Teplice,
• Finanční úřad,
• předsedové SVJ/správci bytového domu.

Popis opatření: 

Koordinátor/administrátor projektu 
• vytipovává problémové byty na základě komunikace s předsedy SVJ/správci bytových domů,
• získává informace pouze s číslem bytu a jménem vlastníka bytu, nikoliv jména jednotlivých nájemníků s ohledem na GDPR. 

Policie ČR a Městská policie Bílina
• zajistí statistické údaje o spáchaných přestupcích a trestných činech za určité období v dané lokalitě,
• zjišťují zdroje negativních sociálních jevů,
• evidují stížnosti obyvatel,
• kontrolují výskyt hledaných osob,
• komunikují s předsedy SVJ/správci bytového domu. 

Úřad práce Teplice
• kontroluje počet osob v domácnosti svých klientů pobírajících sociální dávky a dávky hmotné nouze. 

Předseda SVJ/Správce domu
• kontroluje, zda souhlasí počet osob v domácnosti s počtem hlášených osob,
• pokud SVJ nemá předsedu nebo předseda nevykonává svou činnost v souladu se zákonnými možnostmi a nespolupracuje s majiteli bytů, město pomůže zajistit služby tzv. profesionálního předsedy. 

Finanční úřad
• kontroluje, zda majitelé bytů odvádějí daně z nájemného.

Vytvořeno 22.12.2021 10:13:15 | přečteno 148x | f.krejci
load