Opatření 2 – Memorandum o spolupráci s majiteli bytů

Zapojení aktéři: 

• město Bílina,
• městský úřad v Bílině (OSaVV, ONI),
• KPBaPK,
• předsedové SVJ/správci bytového domu,
• právní zástupce města,
• majitelé bytů,
• Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště Teplice,
• Městská policie Bílina,
• Policie ČR,
• poskytovatelé sociálních služeb,
• realitní kanceláře,
• finanční úřad,
• případně další organizace a firmy z města Bíliny a okolí.

Popis opatření:

• Podpis kdykoliv vypověditelného memoranda mezi vlastníkem bytu a městem Bílina (ikona souboruviz PDF).
• Na základě memoranda město Bílina doporučuje majiteli bytu ukončení nájmu problémových nájemníků.
• Využití nástroje bezpečný příjem. Po dobu hledání vhodného nájemníka si město Bílina pronajímá byt, aby vlastníkovi nevznikla finanční ztráta s náklady bytu.
• Město Bílina se spolupracujícími realitními kancelářemi a správci bytového fondu bude na realitních serverech, webových stránkách správců nebo v bytovém pořadníku a mezi žadateli o městský byt hledat vhodného nájemníka dle předem daných pravidel (např. nutnost doložení vlastních příjmů, bezdlužnost vůči městu, aj.).
• Lokalita bude i nadále kontrolována a zůstává tzv. pod dohledem města. V případě, kdy se nový nájemník neosvědčí (problémové chování, narušování klidného soužití s ostatními obyvateli, porušování domovního řádu, obecních vyhlášek nebo právního řádu ČR apod.), bude majiteli doporučeno, aby s ním ukončil nájemní smlouvu. Informace o problémovém nájemníkovi bude předána i ostatním předsedům SVJ a správcům bytových domů.

Výhody pro majitele bytu:

• v případě, že jim odejde nájemník nebo s ním na základě doporučení města Bíliny bude ukončen nájemní vztah, nebudou ve ztrátě – garantováno pro období 3+3 měsíce (první 3 měsíce bude město hradit náklady bytové jednotky, další 3 měsíce bude město hradit náklady bytové jednotky + 10 % zisku),
• díky nastaveným opatřením získají spolehlivého, bezproblémového, a především dlouholetého nájemníka,
• díky všem opatřením se lokalita vymaní ze statutu sociálně vyloučené lokality a tím vzroste cena jejich nemovitostí.
Vytvořeno 22.12.2021 10:24:01 | přečteno 170x | f.krejci
load