Opatření 5 – Nespolupráce majitelů bytů

Zapojení aktéři:

• město Bílina,
• městský úřad v Bílině (OSVaZ, OSÚaŽP),
• KPBaPK,
• předsedové SVJ/správci bytového domu,
• právní zástupce města,
• majitelé bytů, 
• Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště Teplice,
• Krajská hygienická stanice,
• Policie ČR,
• Městská policie Bílina,
• soudy.

Popis opatření: 

• U bytů s problémovými nájemníky budou koordinátorem projektu pravidelně podávány podněty ke kontrolám ze strany Krajské hygienické stanice, Policie ČR, Městské policie Bílina, Úřadu práce ČR, Kontaktní pracoviště Teplice a samozřejmě ze strany správce domu za účelem, zda nedochází k porušení pravidel, kdy jednotlivá porušení pravidel budou sankciována.
• Dle novely zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, § 1184, může soud na základě návrhu správce SVJ nařídit prodej bytu tohoto vlastníka, který i přes písemnou výstrahu porušuje své povinnosti způsobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím výkon práv ostatních vlastníků bytů.
• V případě, že majitel bytu odmítne spolupracovat s městem Bílina a nadále budou jeho nájemníci porušovat domovní řád, základy slušného chování, zákony a vyhlášky města Bíliny, mohou být na něj podány:
a) žaloba na náhradu škody (ze strany ostatních vlastníků bytových jednotek), která vznikla nuceným snížením výše nájemného, a to v důsledku chování problémových nájemníků v domě, jelikož svým chováním snížili životní úroveň v celém domě a zároveň,
b) žaloba na sjednání nápravy (ze strany SVJ) – závadného chování a porušování domovního řádu.

Vytvořeno 22.12.2021 11:09:26 | přečteno 140x | f.krejci
load