Opatření 7 – Neodmítnutelná prostupná práce

Zapojení aktéři: 

• město Bílina,
• městský úřad v Bílině,
• KPBaPK,
• Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště Teplice,
• právní zástupce města,
• příspěvkové organizace a organizační složky města,
• společnosti vlastněné městem,
• zaměstnavatelé z města Bíliny a okolí,
• nájemníci,
• neziskové organizace a sociální podniky,
• agentury práce,
• zájemci o bydlení.

Popis opatření: 

• PROSTUPNÁ PRÁCE – fáze 1
o určeno pro dlouhodobě nezaměstnané (déle než 12 měsíců),
o postupné získání pracovních návyků,
o ve spolupráci s úřadem práce, neziskovým sektorem,
o pomoc při řešení zásadních překážek pro zaměstnání (exekuce, dluhy, dostupnost bydlení, aj.),
o nástup do zaměstnání/na praxi na zkoušku (veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa),
o ze strany neziskových organizací či agentury práce zajištění pracovní asistence.

• NEODMÍTNUTELNÁ PRÁCE – fáze 2
o nástup do zaměstnání a podpis pracovní smlouvy,
o pracovní pozice jak pro osoby bez kvalifikace až po kvalifikované pozice,
o ze strany neziskových organizací či agentury práce probíhá částečná pracovní asistence.

• NESPOLUPRÁCE – vyvození důsledků
o při bezdůvodném odmítnutí práce na základě doporučení ÚP ČR ,může následovat sankční řízení o vyřazení z evidence úřadu práce,
o možnost snížení nepojistných dávek,
o nová možnost evidence na úřadu práce až za 6 měsíců a nastupuje opět fáze 1, fáze 2, případně další vyloučení z důvodu bezdůvodného odmítnutí práce.

Vytvořeno 22.12.2021 11:18:52 | přečteno 150x | f.krejci
load