Opatření 8 - Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství dle OZV města Bíliny č. 2/2021

Zapojení aktéři:

• město Bílina,
• městský úřad v Bílině (OSaVV, FO),
• KPBaPK,
• předsedové SVJ/správci bytového domu,
• exekutorský úřad,
• právní zástupce města,
• majitelé bytů.

Popis opatření:

• OZV č. 2/2021 v návaznosti na zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů ustanovilo od 1.1.2022 místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství. Poplatek je stanoven ve výši 500 Kč za poplatkové období.
• Poplatníkem poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je
o fyzická osoba přihlášená v obci nebo
o vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.
• Každý pronajímatel má povinnost na základě výzvy prokázat, že tento poplatek platí nájemník jako fyzická osoba přihlášená ve měste Bílina nebo že jej hradí vlastník nemovité věci.
• Všem pronajímatelům bytů v lokalitě „pod ochranou města“ bude finančním odborem městského úřadu v Bílině zaslána výzva, aby prokázali, že je poplatek za jejich nemovitou věc uhrazen buď dle písmene a) nebo písmena b).
• Pokud budou vlastníci bytů ignorovat komunikaci s příslušnými pracovníky Městského úřadu v Bílině (finančního odboru), bude to znamenat, že se na ně bude nahlížet, jako by poplatek uhrazen nebyl a správce poplatku jim pak tento poplatek může ze zákona vyměřit.
• V případě, že i to bude vlastník bytu ignorovat, může město zvýšit v případě jeho neuhrazení sazbu poplatku až trojnásobně a v případě jeho neuhrazení je možné tuto povinnost vymáhat po vlastnících bytů prostřednictvím exekuce.
Vytvořeno 8.6.2022 17:17:32 | přečteno 90x | f.krejci
load