Opatření 9 – Spolupráce s vlastníky bytových domů

Zapojení aktéři:

• město Bílina,
• městský úřad v Bílině (OSaVV, ONI),
• KPBaPK,
• právní zástupce města,
• majitelé bytových domů,
• správci bytových domů,
• Městská policie Bílina,
• Policie ČR,
• realitní kanceláře.

Popis opatření:

• Podpis kdykoliv vypověditelného memoranda mezi vlastníkem bytového domu a městem Bílina (viz Příloha 4).

• Na základě memoranda město Bílina doporučuje majiteli bytového domu ukončení nájmu problémových nájemníků, informuje vlastníka bytového domu o problémových nájemnících, kterým by měl být na základě memoranda s vlastníkem bytového domu ukončen nájemní vztah. Město Bílina spolupracuje s vlastníky bytového domu při obsazování volných bytových jednotek.

• Město Bílina se spolupracujícími realitními kancelářemi a vlastníky bytového domu bude na realitních serverech, webových stránkách projektu nebo v bytovém pořadníku a mezi žadateli o městský byt hledat vhodného nájemníka dle předem daných pravidel (např. nutnost doložení vlastních příjmů, bezdlužnost vůči městu, aj.).

• Lokalita bude i nadále kontrolována a zůstává tzv. pod dohledem města. V případě, kdy se nový nájemník neosvědčí (problémové chování, narušování klidného soužití s ostatními obyvateli, porušování domovního řádu, obecních vyhlášek nebo právního řádu ČR apod.), bude majiteli bytového domu doporučeno, aby s ním ukončil nájemní smlouvu. Informace o problémovém nájemníkovi bude předána i ostatním předsedům SVJ, správcům bytových domů a ostatním vlastníkům bytových domů v Bílině s nimiž má město uzavřeno memorandum o spolupráci.

• Město s vlastníky bytových domů bude spolupracovat při řešení veřejných prostranství v bezprostřední blízkosti bytových domů a to i včetně například odstranění mobiliáře nebo naopak doplnění chybějícího mobiliáře.

VÝHODY PRO MAJITELE BYTOVÉHO DOMU:

• Díky všem opatřením se lokalita, kde se nachází bytový dům vymaní ze statutu sociálně vyloučené lokality a tím vzroste cena jejich nemovitostí, sníží se počet přestupkového chování a bude docházet i k menší degradaci či škodám na majetku majitele.

Vytvořeno 8.6.2022 17:27:43 | přečteno 114x | f.krejci
load