Analytické funkce

VYHODNOCOVÁNÍ V REÁLNÉM ČASE

 • Detekce aktivity – dochází k pohybu na scéně
 • Překročení operátorem definované zóny/čáry (osoby, vozidla)
 • Opuštění nebo vniknutí do oblasti určeného počtu osob/vozidel
 • Detekce nehybnost/nečinnosti/zastavení osob
 • Detekce zahálky, resp. časové přítomnosti v prostoru na scéně či v zóně (osoby, vozidla)
 • Detekce shromažďování osob
 • Detekce nových objektů na scéně (osoby, vozidla)
 • Detekce odložených zavazadel
 • Rozpoznávání registračních značek vozidel
 • Základní kategorizace vozidel
 • Detekce porušení směru (výkyv oproti standardní provozní situace – např. zákaz odbočení)
 • Nastavení a detekce obsazenosti parkovacích míst
 • Detekce negativního stavu kamery (selhání, neoprávněná manipulace, zakrytí)
 • Detekce špatného směru pohybu osob i vozidel (pohyb/jízda v protisměru)
 • Detekce náhlé změny osvětlení (např. výpadky VO)
 • Detekce ohně a požáru 

FORENZNÍ ANALYTIKA (zpětné vyhledávání událostí)

 • Vyhledávání objektů (vozidla, osoby) podle barvy – na scéně nebo v určené zóně
 • Vyhledávání nehybných objektů (osoby) - na scéně nebo v určené zóně
 • Nástroje kreslení do scény – čára, zóna, ignorační zóna, detekční zóna, směr, cesta, narušení,
 • Nástroje pro analýzu chování (potulka/zahálka)
 • Sledování (trackování) osob a vozidel na scéně
 • Sledování (trackování) osob a vozidel napříč kamerami v celém MKDS

Vytvořeno 17.2.2022 11:08:48 | přečteno 141x | dimmer
load