Údaje pro platbu pokut na místě nezaplacených

Uloženou pokutu na místě nezaplacenou je přestupce povinen uhradit do 15 dnů od jejího uložení, a to:


1. Přiloženou složenkou, kde je uveden variabilní symbol k identifikaci dané pokuty a správnému spárování

2. Bezhotovostní platbou na účet města, který je uveden na přiložené složence včetně variabilního symbolu

3. a) V pracovní dny na služebně městské policie v době od (6:00 do 14:00 hod.)

    b) V pracovní dny na MěÚ na hlavní pokladně

    c) V pracovní dny na MěÚ - vymáhání pohledávek, ul. Břežánská 49, vchod z ulice Bílinská - viz foto.

Břežánská 49

Vytvořeno 15.12.2021 12:43:46 | přečteno 139x | f.krejci
load