Informace k odtaženým vozidlům

Odtah vozidel zajišťuje smluvní firma. 

Odtažená vozidla jsou umísťována v areálu firmy na adrese:

Teplice, ul. Stanová 1887 

Tel.:  777 791 757


 Maximální cena za nucený odtah a střežení vozidla je stanovena nařízením města Bílina č. 5/2010, ze dne 31.03.2010, kterým se stanovují maximální ceny za nucené odtahy vozidel, a to:

  Dokončený odtah   1785 Kč
  Nedokončený odtah   642 Kč
  Hlídání vozidla na určeném místě za každý započatý den   480 Kč
  Výdej vozidla mezi 22:00 a 6:00   150 Kč 
  Ceny jsou uvedeny včetně DPH  

Kdy může strážník nařídit odtah vozidla?

Strážník obecní (městské) policie rozhodne o odstranění vozidla (o odtahu) tvoří-li vozidlo překážku na pozemní komunikaci v souladu s ustanovením § 45 zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích: „Kdo způsobil překážku provozu na pozemních komunikacích, musí ji neprodleně odstranit; neučiní-li tak, odstraní ji na jeho náklad vlastník pozemní komunikace. 

Je-li překážkou provozu na pozemní komunikaci vozidlo, rozhoduje o jeho odstranění policista nebo strážník obecní policie; vozidlo se odstraní na náklad jeho provozovatele." V § 2 písm.ee) citovaného zákona je definována překážka provozu na pozemních komunikacích: „Překážka provozu na pozemních komunikacích je vše, co by mohlo ohrozit bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích, například náklad, materiál nebo jiné předměty, vozidlo ponechané na pozemní komunikaci nebo závady ve sjízdnosti pozemní komunikace."

Dále může nařídit odtah vozidla, které neoprávněně stojí na vyhrazeném parkovišti, vozidlo se odstraní na náklad jeho provozovatele. O odtažení vozidla rozhoduje strážník na místě samém.
Vytvořeno 15.12.2021 12:44:37 | přečteno 131x | f.krejci
load