Participující subjekty

Na prevenci kriminality v Bílině se nejvýznamněji podílejí následující subjekty. 

• Město Bílina
• Policie ČR
• Městská policie
• Mediační a probační služba
• Základní školy
• Mateřské školy
• OSPOD
• Dům dětí a mládeže
• Nízkoprahové centrum
• Kluby seniorů
• Sportovní a zájmové kluby


Vytvořeno 22.12.2021 12:12:36 | přečteno 153x | f.krejci
load